Over deze keuzehulp

De Borstkanker keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en haar behandelaren te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Borstkanker keuzehulp is voor vrouwen met mammacarcinoom:
  • waarbij een borstsparende behandeling mogelijk is, met of zonder neo-adjuvante systemische behandeling
  • met als alternatief een ablatieve ingreep, met of zonder borstreconstructie

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis, de NABON jaarrapportage en Nederlandse richtlijn.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Jaarrapportage NABON Breast Cancer Audit 2017,. Verantwoording: Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) beschikbaar via: www.clinicalaudit.nl

Nederlandse richtlijn mammacere, Versie: 1.0. Redactionele aanpassing 2019 Sep. Verantwoording: NABON. Beschikbaar via: oncoline.nl

Nederlandse kanker registratie van Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL)
available at http://www.cijfersoverkanker.nl/

Litière S1, Werutsky G, Fentiman IS, Rutgers E, Christiaens MR, Van Limbergen E, Baaijens MH, Bogaerts J, Bartelink H. Breast conserving therapy versus mastectomy for stage I-II breast cancer: 20 year follow-up of the EORTC 10801 phase 3 randomised trial. Lancet Oncol. 2012 Apr;13(4):412-9.

Maaren MC van, le Cessie S, Strobbe LJA, Groothuis-Oudshorn CGM, Poortmans PMP, Siesling S. Diferent statistical techniques dealing with confounding in observational research: measuring the efect of breast‐conserving therapy and mastectomy on survival. J Cancer Res Clin Oncol. 2019 Jun; 145(6):1485-1493.

M. Van der Heiden – van der Loo, Defining the quality of surgical breast cancer care. Proefschrift 2013 ISBN: 978-90-393-5888-7 Publisher: Utrecht University.

Vriens I.J.H., Beijers A.J.R., Aarts M.J., De Boer M., J.H.E. Roijen, R.J.T. van Golde, TjanHeijnen, V.C.G. One tenth of patients younger than 40 years develop a permanent chemotherapy-induced ovarian function failure after receiving adjuvant anthracycline-based chemotherapy with or without taxanes. Poster presentation at San Antonio Breast Cancer Symposium, december 2014.

C. Allemani, P. Minicozzi, F. Berrino. Predictions of survival up to 10 years after diagnosis for European women with breast cancer in 2000–2002. Int J Cancer. 2013 May 15;132(10):2404-12

Vrieling C, Collette L, Bartelink E, Borger JH, Brenninkmeyer SJ, Horiot JC, Pierart M, Poortmans PM, Struikmans H, van der SE, van Dongen JA, Van Limbergen E, Bartelink H. Validation of the methods of cosmetic assessment after breastconserving therapy in the EORTC "boost versus no boost" trial. EORTC Radiotherapy and Breast Cancer Cooperative Groups. European Organization for Research and Treatment of Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 45: 667-676; 1999.

R. G. Dumitrescu, I. Cotarla Lombardi. Understanding breast cancer risk - where do we stand in 2005? J. Cell. Mol. Med. Vol 9, No 1, 2005 pp. 208-221

McPherson K1, Steel CM, Dixon JM. ABC of breast diseases. Breast cancerepidemiology, risk factors, and genetics. BMJ. 2000 Sep 9;321(7261):624-8.

Handel, N., et al., A Long-Term Study of Outcomes, Complications, and Patient Satisfaction with Breast Implants. Plastic and Reconstructive Surgery, 2006. 117: p.757-770.

Cordeiro, P.G. and C.M. McCarthy, A Single Surgeon’s 12-Year Experience with Tissue Expander/Implant Breast Reconstruction: Part I. A Prospective Analysis of Early Complications. Plastic and Reconstructive Surgery, 2006. 118: p. 825.

Cordeiro, P.G. and C.M. McCarthy, A Single Surgeon’s 12-Year Experience with Tissue Expander/Implant Breast Reconstruction: Part II. An Analysis of Long-Term Complications, Aesthetic Outcomes, and Patient Satisfaction. Plastic and Reconstructive Surgery, 2006. 118: p. 832.

Hofer, S.O.P., et al., A Critical Review of Perioperative Complications in 175 Free Deep Inferior Epigastric Perforator Flap Breast Reconstructions. Annals of Plastic Surgery, 2007. 59(2): p. 137-142.

Gill, P.S., et al., A 10-year retrospective review of 758 DIEP flaps for breast reconstruction. Plastic and Reconstructive Surgery, 2004. 113(4): p. 1153-1160. ‘Taking Control of Cancer’: Understanding Women’s Choice for Mastectomy
Andrea M. Covelli, Nancy N. Baxter, Margaret I. Fitch, David R. McCready, Frances C. Wright, Ann Surg Oncol (2015) 22:383–391
Laatste update
27 november 2019
Voor de updateronde hebben patiënten(vertegenwoordigers) en experts input geleverd van Borstkanker Vereniging Nederland, Alexander Monro ziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek, Bernhoven, CWZ, Diakonessenhuis Utrecht, Flevo Ziekenhuis, Haga, HMC+, Jeroen Bosch Ziekenhuis, LUMC, Maastricht UMC+, Reinier de Graaf, St. Anna, Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door patiëntenvereniging Borstkanker Vereniging Nederland.
Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgericht vanuit het Maastricht UMC+ met chirurg-oncologen, plastisch chirurgen, radiotherapeuten, internist-oncologen en een verpleegkundig specialisten. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Tijdens de ontwikkeling hebben patiënten(vertegenwoordigers), chirurg-oncologen, plastisch chirurgen, verpleegkundig specialisten, mammacareverpleegkundigen en radiotherapeuten meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Borstkanker keuzehulp is een initiatief van het Maastricht UMC+ met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.

Verantwoordelijken medische inhoud

Prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen
Prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen
Internist-oncoloog
Maastricht UMC+
Dr. M.L. Smidt
Dr. M.L. Smidt
Chirurg-oncoloog
Maastricht UMC+
Dr. L.J. Boersma
Dr. L.J. Boersma
Radiotherapeut
Maastricht UMC+
Drs. S.M.H. Tuinder
Drs. S.M.H. Tuinder
Plastisch chirurg
Maastricht UMC+
C. Haekens
C. Haekens
Verpleegkundig specialist
Maastricht UMC+
Ontwikkelteam

Financiering

De ontwikkeling van de keuzehulp is gefinancierd door het Maastricht UMC+ en het ZorgKeuzeLab. Aan de keuzehulp is ook een implementatieonderzoek gekoppeld. Dit is gefinancierd door Stichting Pink Ribbon.

Maastricht UMC+, Pink Ribbon en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp.

Maastricht UMC+ en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de Borstkanker keuzehulp na. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

De keuzehulp is openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.